(1)
MunirohS. Z.; AvelinaG.; AhmalaM.; SyarifahA. PENINGKATAN SKILL BERBAHASA ARAB MELALUI ORGANISASI KEBAHASAAN ATTANWIR LANGUANGE CENTER [ALC] BOJONEGORO. KPBA 2022, 1, 147-164.