BaihaqiM.; MUFLIHAH; IRMAWATI; Syafa’ahA. A.; KholidiyahA. W. تأثر تطبيق النموذج التعليمي لترقية إتقان مفردات اللغة العربية. Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab dan Pembelajarannya di Era Milenial, v. 1, n. 1, p. 204-217, 7 Aug. 2022.