SyarifahA.; SHOLEHAN; HudaM. N.; MaulaI.; LutfahN. دراسة العلاقة بين الميول التعليم النّحو إنجاز تعليم اللغة العربية. Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab dan Pembelajarannya di Era Milenial, v. 1, n. 1, p. 272-279, 7 Aug. 2022.