MunirohShofiyatu Zahrotil, Gesika Avelina, Majidatun Ahmala, and Ainun Syarifah. 2022. “PENINGKATAN SKILL BERBAHASA ARAB MELALUI ORGANISASI KEBAHASAAN ATTANWIR LANGUANGE CENTER [ALC] BOJONEGORO”. Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab Dan Pembelajarannya Di Era Milenial 1 (1), 147-64. https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/KPBA/article/view/845.