[1]
MunirohS. Z., AvelinaG., AhmalaM., and SyarifahA., “PENINGKATAN SKILL BERBAHASA ARAB MELALUI ORGANISASI KEBAHASAAN ATTANWIR LANGUANGE CENTER [ALC] BOJONEGORO”, KPBA, vol. 1, no. 1, pp. 147-164, Aug. 2022.